TEAM CBT

Posiadam licencję uprawniającą do stosowania narzędzi terapeutycznych TEAM CBT.
Wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania metody systematycznie podnoszę biorąc udział w szkoleniach atestowanych przez ekspertów Feeling Good Institute.

Co to jest TEAM CBT?

Twórca metody terapeutycznej TEAM CBT – dr. David Burns mówi o niej: terapia poznawczo-behawioralna „na sterydach”.

TEAM CBT to innowacja w klasycznym nurcie terapii poznawczo – behawioralnej. Stanowi wartość dodaną do terapeutycznej klasyki. Jej „owocem” jest jeszcze wyższa skuteczność wsparcia jakiego dobry terapeuta może udzielić pacjentowi, szczególnie mierzącemu się z depresją, zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami nastroju, choć działanie metody jest wszechstronne i poparte badaniami.

Jednym z kluczowych czynników przesądzających o skuteczności terapeutycznej innowacji doktora Burnsa, są techniki i narzędzia wykorzystywane w pracy z pacjentem, które prowadzą do utrwalenia nowych nawyków myślenia i zachowania.  Zmiana jaka zachodzi w procesie terapii wynika między innymi z uświadomienia sobie zniekształceń poznawczych podtrzymujących zaburzenie i utrwalenia zupełnie nowych schematów/nawyków, ułatwiających osiąganie poczucia dobrostanu.

David D. Burns

Dr David D. Burns  (ur. 19 września 1942)  jest amerykańskim psychiatrą, emerytowanym adiunktem na Wydziale Psychiatrii i Nauk Behawioralnych w Szkole Medycznej Uniwersytetu Stanforda oraz inicjatorem powołania Feeling Good Institute.

Był jednym z pierwszych uczniów Aarona T. Becka – twórcy terapii poznawczej.

Światową sławę zdobył dzięki książce – bestsellerowi „Feeling Good” z 1980 roku („Radość życia czyli jak zwyciężyć depresję. Teoria zaburzeń nastroju”). „Radość Życia” sprzedała się w ponad 5 milionach egzemplarzy na całym świecie. Jest to pionierski podręcznik stanowiący naukowo potwierdzone narzędzie biblioterapeutyczne pomocne w leczeniu depresji. 

Terapia wg modelu TEAM CBT?

T – Testowanie (testing)

TEAM wykorzystuje skale samooceny, aby szybko i dokładnie zmierzyć depresję, skłonności samobójcze, lęki i inne emocje pacjenta przed i po każdej sesji. Za pomocą tych samych krótkich skal pod koniec każdej sesji mierzone jest przymierze terapeutyczne.

E – Empatia (empathy)

Empatia odnosi się do przymierza terapeutycznego, niezbędnego elementu każdej terapii. TEAM przedstawia proste, skuteczne sposoby tworzenia i utrzymywania przymierza terapeutycznego ze wszystkimi pacjentami, nawet tymi, którzy stereotypowo oceniani są jako „oporni”, „trudni”, „chwiejni” itp.

A – Agenda i konceptualizacja (agenda)

Ustalenie planu terapii to podstawa modelu TEAM. Zapewnia terapeutom szybkie metody do określenia skutecznych programów terapeutycznych i radzenia sobie z oporem przed zmianą. U podstaw programu TEAM uznaje się, że każdy objaw jest również „rozwiązaniem”. Uznanie tej podwójnej natury objawów klinicznych stanowi podstawę do znaczącej zmiany.

M – Metody (methods)

50 nowatorskich metod pracy z pacjentem.