O mnie

mgr Katarzyna Jutkiewicz

Jestem psychologiem i pedagogiem z ponad 30 letnim stażem pracy z młodzieżą i dorosłymi. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie studiuję na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na kierunku „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych” Stale podnoszę kwalifikacje w Szkole Psychoterapii „Akademia Motywacji i Edukacji” w Warszawie. Jestem w trakcie certyfikacji. Ukończyłam również studia na wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego i władam biegle językiem niemieckim.

Jestem certyfikowaną terapeutką CBT dzieci i młodzieży. Odbyłam staż na całodobowym oddziale psychiatrycznym w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury.

Posiadam Certyfikat amerykańskiego „Feeling Good Institute” TEAM CBT Level 1 i Level 2

Posiadam wiedzę w zakresie zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego oraz form wspomagania rozwoju oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych. Posiadam umiejętności oceny potrzeb i zasobów indywidualnych i społecznych pacjenta zagrożonego rozwojem zaburzeń psychicznych oraz prowadzenia terapii poznawczo-behawioralnej w zakresie zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, OCD oraz innych związanych z problemami psychicznymi.

Studia na Uniwersytecie Medycznym pozwalają mi rozwijać się w kierunku terapii psychoanalitycznej oraz psychodynamicznej. Poszerzają moją wiedzę z zakresu psychiatrii oraz technik terapeutycznych. Dzięki nim moja praca z pacjentem opiera się na wglądzie holistycznym w osobowość i spojrzeniem całościowym na problemy z którymi się boryka.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

Praca z pacjentem jest pod stałą superwizją z certyfikowanymi superwizorami.

Pracuję w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie.